[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen.

- Jeg er stolt og glad for projektet, siger arkitekt Camilla Hauch Fenger fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Restaureringen af de kongelige gemakker på Hærens Officersskole begyndte i foråret 2013, og nu er arbejdet færdigt. Renoveringen af de otte rum har kostet 7,5 millioner kroner. Frederiksborg Slot, som huser Hærens Officersskole, er en fredet bygning fra begyndelsen af 1700-tallet, så de specialiserede håndværkere er gået meget forsigtigt til værks. Gemakkerne blev anvendt som de kongeliges private værelser, når den kongelige familie i 1700-tallet boede på Frederiksberg Slot.
 

To af arkitekterne bag renoveringen - Camilla Hauch Fenger og Martin Frederik Rosquist.

- Den største udfordring var at håndtere rådskaderne uden, at loftet over slotskirken tog skade og genskabe den barokke stemning i rummene. Vi vil ikke lave historieforfalskning, så vi har været i rigsarkivet og studere gamle tegninger fra datiden til inspiration, forklarer Camilla Hauch Fenger.


Et af rummene, mens renoveringen var i gang.

Mange byggeprojekter kan være præget af dårligt samarbejde mellem ingeniører, håndværkere, arkitekter og slutbrugere, men renoveringen af de kongelige gemakker har ikke været ramt af den slags problemer.

- Det hele er gået op i en højere enhed, fortæller Camilla Hauch Fenger.

Stort undervisningslokale
Takket være projektets elektrikere er de nye rum også indrettet som topmoderne undervisningslokaler. Før var det største af klasseværelserne en rodebutik af ledninger og andet udstyr, men nu er det skiftet ud med trådløse forbindelser og praktisk tavle, hvor man kan tegne, anvende kort og bruge information fra internettet. Seniorsergent Kim Petersen fra Hærens Officersskole er begejstret.

- Jeg tror på, at både lærere og elevers side får et meget bedre miljø. Os praktikere, der har med undervisningslokalet at gøre, føler, at vi er kommet meget længere med rummet, vi har forestillet os.


Det største af undervisningslokalerne efter renoveringen.

Det er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der har hovedansvaret for at de mange fredede bygninger, som er i Forsvarets varetægt. Camilla Hauch Fenger mener, at renoveringen af de kongelige gemakker viser, at de er gode til at passe på de historiske bygninger.