[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Materieltjeneste

Det er det danske firma H. J. Hansen, der har købt korvetterne. Efter planen skal de tre korvetter sejles fra Korsør og til dokkerne på Lindø, hvor de vil blive hugget op i løbet af de næste måneder.

FMT har sikret sig ret til at kontrollere, at ophugningen kommer til at foregå efter de krav, der er i skitseret i kontrakten.

Korvetterne blev taget ud af tjeneste i 2009. Siden er alle våbensystemer og militæret systemer blevet afmonteret og solgt eller genbrugt på nogle af forsvarets øvrige skibe.

Sikker ophugning
Ophugningen af de tre korvetter har været i udbud, og FMT har lagt vægt på, at arbejdet foregår med nødvendig hensyntagen til arbejdssikkerhed og miljølovgivning.

For at få skrevet kontrakten, så har FMT blandt andet trukket på informationer fra briterne, der har lagt større erfaring med at sælge gamle skibe, end det danske forsvar har.

Samtidig har FMT samarbejdet med Søfarts- og Miljøstyrelsen for at sikre, at alle EU-regler og konventioner bliver overholdt.