[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Som følge af aftalen på forsvarsområdet for 2013 - 2017 bliver Kystudkigstjenesten nedlagt. Samtidig vil overvågning af de danske farvande blive udbygget med elektronisk overvågning.

Det betyder, at der skal opstilles en række nye landbaserede elektroniske overvågningssystemer på en række udvalgte positioner rundt om i landet. Data fra det nye system skal sikre, at søværnet kan løse dets mange samfundsopgaver som statens primære maritime operatør.

Det nye system skal integreres i søværnets nuværende system og skal konkret bruges i forbindelse med passiv identifikation, klassifikation og verifikation af de skibe, der besejler de danske farvande.

37 stillinger nedlægges
Kystudkigstjenesten består i dag af fem bemandede kystudkigsstationer, der har en bemanding svarende til 37 fuldtidsstillinger. De bliver alle nedlagt. De nedlagte stil-linger vil være fordelt bredt over hele landet:
 
• I Nordjylland (Skagen) bliver der nedlagt 8 stillinger.
• I Syddanmark (Kegnæs) bliver der nedlagt 7 stillinger.
• I Hovedstaden (Drogden Fyr) bliver der nedlagt 10 stillinger.
• På Sjælland (Røsnæs) i øvrigt bliver der nedlagt 6 stillinger.
• På Bornholm (Hammer Odde) bliver der nedlagt 6 stillinger.

Stillingsnedlæggelserne forventes at medføre afskedigelser. Afskedigelse af de
medarbejdere, der for eksempel ikke kan omplaceres, vil først finde sted i løbet af 2015, når det nye elektroniske overvågningssystem er blevet installeret og taget i brug.