[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen.

De 36 musikere i Den Kongelige Livgardes Musikkorps har længe savnet et permanent øvelokale og har spillet i trange og gammeldags rum. Samtidig er der mange udgifter forbundet med ikke at have et fast øvelokale. Det skal et nyt og moderne øvelokale råde bod på. Øvelokalet bliver placeret på grænsen mellem Rosenborg Eksercérplads og Kongens Have ved Gothersgade. Bygningen, som er skitseret af Erik Møller arkitekter, skal ligge parallelt med Livgardens kaserne. Placeringen er omhyggeligt udvalgt, så den ikke spolerer udsigten til Rosenborg Slot fra Gothersgade. Byggeriet går sandsynligvis i gang, når en ny lokalplan er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation. Budgettet for projektet er 39 millioner kroner, hvoraf forsvaret betaler 15 millioner, og private fonde finansierer resten.

Dårlige forhold for musikerne

I øjeblikket lever Livgardens Musikkorps en nomadetilværelse, hvor de flytter fra øvelokale til øvelokale rundt omkring i byen. 

- Det er bøvlet og koster mange penge, fordi de skal flytte hele instrumentariet flere gange med flyttebiler, forklarer oberst Lasse Harkjær, der er talsmand for byggeriet.

Den Kongelige Livgardes eget øvelokale blev lukket i 2010 lukket, fordi det var for lille, og støjen i lokalet al for voldsom. Siden har Livgarden forgæves forsøgt at finde et egnet øvelokale lokalområdet, som de kunne leje igennem længere tid. Det er vigtigt, at musikerne øver i nærheden af kasernen, da de skal kunne nå at klæde om og gå en vagtparade. Nu ser det ud til, at det nye øvelokale bliver løsningen på musikkorpsets mangel på øvelsesfaciliteter. Selv om det koster en del penge at bygge et nyt øvelokale, så sparer forsvaret til gengæld de løbende lejeudgifter og det store besvær med transportere musikerne rundt omkring til forskellige lejede øvelokaler. Dermed får Livgardens Musikkorps samme gode faciliteter som forsvarets andre orkestre Slesvigske Musikkorps, Prinsens Musikkorps og Søværnets Tamburkorps.