[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Den danske regering nedsatte i november 2012 en kommission, som skal undersøge det danske beslutningsgrundlag for at deltage i de militære operationer i Irak, og undersøge forholdene omkring tilbageholdelser i både Irak og Afghanistan. Kommissionen har fået op til 5 år til at indsamle viden og dokumenter samt gennemføre sin undersøgelse.

Kommissionen adskiller sig fra andre kommissioner ved det meget omfattende materiale, der indgår i undersøgelsen. Der tales i de tidlige overslag om op til en million stykker papir. Udover Forsvaret vil Forsvarsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarets Auditørkorps, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Statsministeriet bidrage til undersøgelsen.

Forsvaret bliver en meget stor bidragsyder, da forskellige myndigheder  besidder et meget stort antal dokumenter om indsatsen i Irak og i Afghanistan. For at sikre, at kommissionen får alle dokumenter, der vedrører undersøgelsen, har Forsvarskommandoen etableret Task Force Irak og Afghanistan, som består af to faste medarbejdere placeret ved Forsvarsstaben i København og to faste medarbejdere placeret ved Hærens Operative Kommando i Karup.

Task Force Irak og Afghanistan vil i løbet af efteråret og vinteren skabe kontakt til alle relevante militære myndigheder i Forsvaret for at skabe overblik over antallet og typen af arkiver, som kan have relevans for undersøgelseskommissionen. Task forcen vil samtidig begynde den omfattende proces med at udlevere dokumenter til kommissionen.

Task forcens  begrænsede størrelse medfører, at opgaven med at identificere og frembringe det materiale, der skal udleveres til kommissionen, vil blive løst sammen med Forsvarets myndigheder.