[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Personelstrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen

2872 medarbejdere har i efteråret deltaget i en undersøgelse om medarbejdertilfredsheden, motivationen og fastholdelsen i Forsvaret. Resultatet foreligger nu.

Undersøgelsen er nummer to i rækken af de nyligt indførte HR-målinger. Planen er, at der skal gennemføres regelmæssige HR-målinger, hvor alle medarbejdere har mulighed for at blive hørt. Formålet med målingerne er populært sagt at ”tage temperaturen” blandt Forsvarets medarbejdere.

Målingerne undersøger, hvad der betyder noget for medarbejdernes tilfredshed med at være ansat i Forsvaret, deres motivation for at gå på arbejde og levere en indsats, samt hvad der betyder noget for deres lyst til at blive i Forsvaret.

Tanken bag HR-målingerne er, at de på sigt – når det tilstrækkelige datagrundlag er opnået – kan bruges som et værktøj til, at Forsvarets ledelse har aktuel og detaljeret viden om tendenser blandt medarbejderne.

Målingerne kan give mulighed for at sætte ind med en målrettet indsats, hvis undersøgelserne viser, at der på et eller flere områder vurderes at være behov for det.

Derfor er det glædeligt, at svarprocenten er steget i den nye undersøgelse, som også viser, at oplevelsen af Forsvarets omdømme vurderes mere positivt end sidste måling, men dog fortsat er et område, hvor der er behov for at sætte ind. Selvom omdømmet opleves bedre, er der nemlig fortsat et flertal af de medarbejdere, som har deltaget i målingen, der ikke oplever, at Forsvaret har et godt omdømme.

-Vi bruger HR-målingens resultater til at prioritere vores arbejde der, hvor effekten er størst. Lige nu kan vi se, at der er behov for at vi gør noget på kommunikationsområdet, herunder i forhold til Forsvarets omdømme, og det ligger helt i tråd med, at vi meget snart lancerer en ny kommunikationsstrategi, der bl.a. har fokus på kendskabet til Forsvarets opgaver og relevans samt bedre medarbejderkommunikation, siger kontreadmiral Finn Hansen, der er chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen.

Det er planen, at gennemføre endnu en HR-måling i begyndelsen af 2014. Den undersøgelse vil give de medarbejdere, der ikke har været inviteret til at deltage i en af de to første målinger, mulighed for at svare. Håbet er, at svarprocenten i den kommende undersøgelse bliver højere end de 26 og 33 pct., der svarede i de første målinger, så resultaterne kan opgøres mere detaljeret i forhold til de forskellige medarbejdergrupper og myndigheder. Det vil gøre det muligt at reagere endnu mere præcist end nu, hvis begivenheder eller tiltag viser sig at have større indflydelse på nogle personalegrupper eller myndigheder end andre.

For at øge svarprocenten blandt de yngre medarbejdere og blandt de medarbejdere, der ikke arbejder ved en computer, vil Forsvaret forsøge at gennemføre den næste undersøgelse på flere forskellige platforme.

Se HR-målingen her

Kontaktperson: Martin Boelt Kristiansen, Personelstrategisk Afdeling.