[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Carsten Randers /   FBE

På Skive Kasernes 100 meter skydebane bliver der skudt fra liggende position på en kold januardag. Soldaterne kan umiddelbart se resultatet af anstrengelserne med aftrækkerfingeren ved siden af dem på monitoren, der hører til de nye selvmarkerende præcisionsskiver. Skydebanen har været lukket i et halvt år, men er efter seks måneders modernisering genåbnet efter jul.

Der skydes med glæde

Den nye skydebane bliver modtaget med stor glæde for blandt andet oversergent Kenneth Hoberg fra Ingeniørregimentet, der under besøget er skydeleder på banen.
- Det er super godt, for det er ti gange mere effektivt, når vi ikke skal rende frem og tilbage med pulsen oppe for at tjekke, om der er træf på skiven. Nu kan vi kigge på monitoren, og på den måde holder vi samme skydestilling og træfbillede. Det højner motivationen hos soldaterne, siger han.
Før moderniseringen sad halvdelen af holdet nede i markørdækningen og markerede træfferne med markørstokke, men det er slut med de nye selvmarkerende præcisionsskiver.
- Det hele er sat op i løbet af et kvarter, og så har vi en hel effektiv skydedag. Tidligere skulle vi bruge to timer både frem og tilbage fra enten Borris eller Hevring for at træne de ting, som vi har brug for, fortæller Kenneth Hoberg, som glæder sig til at udforske de mange andre muligheder, som den nymoderniserede skydebane giver soldaterne.

Stor forbedring
Projektleder Daniel Aarup-Kristensen fra FBE’s Byggedivision står i spidsen for arbejdet med en generel opdatering af forsvarets skydebaner, så de lever op til Grundlæggende Militære Krav (GMK) til skydebaner. Et projekt over flere år, hvor Skive Kaserne i 2012 fik moderniseret og støjdæmpet skydebanen banen for knap ti millioner kroner.
Han viser, hvordan banen ud over de selvmarkerende præcisionsskiver nu både har mulighed for at opsætte flytbare faldmål og bevægeligt faldmål. Der er også lavet nicher ved hver standplads, hvor der er strøm og tilslutningsmuligheder til skivemateriellet. Og så kan skivehejset fjernstyres med et enkelt tryk på en knap. Daniel Aarup-Kristensen åbner en af de nyetablerede løbegrave på 300 meter banen og hopper ned.
- Der er først lette plastriste, så man kan skyde knælende, og sænker man dem, kan man skyde stående i løbegraven. Det betyder, at man kan skyde med geværet i samme højde, både i liggende, knælende og stående stilling. Det giver blandt andet en støjmæssig fordel, fortæller Daniel Aarup-Kristensen, der også viser den nye støjdæmpning på blenderne.

Renovering af skydebanen i Skive
Det blev lavet på to baner i Skive:
- Selvmarkerende præcisionsskiver
- Flytbare faldmål
- Bevægelige faldmål
- Garager til skivemateriel i målområdet
- Miljøkuglefang på endevold
- Miljøforvoldskasser
- Løbegrave
- Nicher
- Støjdæmpning af blender og sikkerhedsmæssig renovering af endeblende
- Sikkerhedsmæssig afgravning og modernisering af baneplan med perlegrus og plastikarmering for øget fremkommelighed
- Nyt belysningssystem i målområde for mørkeskydning
- Ankerblokke for let klimaskærm på 100 m standplads

Projektplan for 2013

- Modernisering af to målområder på Sjælsø skydebaner
- Modernisering af ét målområde på Hovnæsbanen i Jægerspris Skydeterræn
- Modernisering af skydebaneanlæg i Raghammer Skydeterræn
- Modernisering og støjdæmpning af skydebaneanlæg i Nr. Uttrup
- Modernisering og støjdæmpning af skydebaneanlæg i Varde
- Modernisering af to målområder på både Stibjerg og Vrøgum skydebaner i Oksbøl Skydeterræn
- Sønderborg skydebaner gøres færdige i henhold til Grundlæggende Militære Krav