[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

- Hvis vi ikke skal tale om bedre trivsel nu, i en tid med nedskæringer, besparelser og utryghed, hvornår skulle vi så snakke trivsel? Generalmajor Per Ludvigsen, chef for personelstaben i Forsvarskommandoen, lagde åbent ud i sin velkomst til workshoppen på Antvorskov. Han lagde heller ikke skjul på, at et af målene med trivselskampagnen, er at nedbringe det høje sygefravær.

Årsagerne til sygefraværet er komplicerede, men forskning viser, at en tredjedel kan spores tilbage til arbejdspladsen.  God ledelse, kommunikation, meningsfuldt arbejde, medindflydelse, anerkendelse og mange andre faktorer kan ændres, hvis de medvirker til dårlig trivsel. Og en af de metoder som workshop-deltagerne blev introduceret til er dialogmøder.

- Metoderne kendte de fleste nok til i forvejen, men det er faktisk relevant både med nye metoder og med repetition, mente major Henrik Christensen fra dataafdelingen i Forsvarets Materieltjeneste.Hjælper det så noget at sætte trivslen på dagsordenen? Det mener i hvert fald rejsekonsulent Inge Larsen fra Videnscenter for Arbejdsmiljø.

- Tidligere workshops har vist at godt halvdelen af deltagerne 2-3 måneder efter var gået i gang med at ændre arbejdsgangen.

Se TV-indslag om workshoppen på Antvorskov her.