[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Militærmanualen udarbejdes på baggrund af Forsvarsaftalen 2010-2014, hvor forligspartierne besluttede, at Danmark på lige fod med mange andre lande skal have en militærmanual.

Militærmanualen skal være en hjælp til de ansatte i Forsvaret, der har ansvaret for at planlægge og gennemføre militære operationer i rammen af Danmarks internationale engagement.

Manualen udarbejdes af en projektgruppe. Projektgruppen er en del af Forsvarskommandoens operationsstab, men refererer til en særlig styregruppe under ledelse af chefen for operationsstaben med repræsentanter fra de operative kommandoer, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsakademiet og Forsvarets Auditørkorps. 


Klare retningslinjer

Det er projektets mål, at Danmark får en militærmanual med klare overordnede retningslinjer for, hvordan humanitær folkeret, menneskerettigheder og anden folkeret påvirker Danmarks militære indsættelser.

Manualen er tiltænkt som håndbog til brug under det militære planlægningsarbejde, samt som lærebog til brug for uddannelse af officerer i det danske forsvar.

Manualen kommer til at fastsætte overordnede bestemmelser i forhold til emner som blandt andet fastlæggelsen af militære mål, anvendelse af militære magtmidler, samt beskyttelsesforanstaltninger i forhold til civilbefolkningen, sårede og frihedsberøvede. Manualen vil også indeholde særlig tekst om maritime- og flymilitæreoperationer.

Derudover skal manualen også anvise overordnede bestemmelser for, i hvilket omfang menneskerettighederne gælder ved danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Inddrager erfaringer
Formålet med militærmanualen er ikke at skabe flere regler på området, men at skabe en større overskuelighed over de eksisterende regler.

- En meget vigtig del for manualens tilblivelse er at inddrage erfaringer fra Forsvarets tidligere indsættelser i internationale operationer. Derudover vil vi også inddrage relevante myndigheder og ressourcepersoner i Forsvaret, vores internationale samarbejdspartnere samt civilsamfundet, herunder Dansk Røde Kors, DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur), Institut for Menneskerettigheder samt personer fra universitetsmiljøet, siger major Tom Elvius-Brisson fra Forsvarskommandoen.

Han understreger, at det vil være muligt at følge tilblivelsen af militærmanualen på forsvaret.dk samt Forsvarets andre medier, da kvaliteten i militærmanualen i høj grad afhænger af dialog med Forsvaret og dets medarbejdere.