[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Arktisk Kommando

Med det nye initiativ ønsker Arktisk Kommando at demonstrere overfor skibstrafikken i farvandet omkring Grønland, at der er fokus på beskyttelse af havmiljøet, og at det er en dårlig ide at forbryde sig mod lovgivningen omkring havmiljøet.Indsamler oplysninger om skibstrafikken

Ved et miljøanråb bliver handelsskibe, som sejler med miljøfarlig last eller brændstof, kontaktet af skibe og fly under Arktisk Kommando. Her skal handelsskibene blandt andet give detaljerede oplysninger om lasten, om type af brændstof og om, hvor de er på vej hen. Handelsskibene vil samtidig blive oplyst om, at de ikke må udlede andet end rent vand i de grønlandske farvande.
Med både generelle data for skibene og data om last, oliejournal, spildevand og tankrensning, får myndighederne nu mulighed for at kunne spore en eventuel olieforurening tilbage til synderen. Har man mistanke om egentlig forurening, vil anråb kunne kombineres med en egentlig ransagning af skibet, således at bevissikring kan finde sted om bord. En sådan ransagning vil ske i tæt samarbejde med politiet.

Del af større havmiljøstrategi

Arktisk Kommando ønsker med anvendelsen af miljøanråb at højne fokus på havmiljø, og det er en del af Arktisk Kommandos samlede strategi for havmiljøområdet ved Grønland. En strategi som også omfatter mulig satellitovervågning via systemet Clean Sea Net, og ikke mindst monitering af farligt gods til og fra Grønland ved anvendelse af systemet Safe Sea Net. Sidstnævnte er under umiddelbar implementering ved Arktisk Kommando.
Systemet med miljøanråb er identisk med det system, der anvendes i Danmark, hvor Søværnets Operative Kommando rutinemæssigt gennemfører opkald til handelsskibe, der passerer igennem danske farvande.


Første miljøanråb i de grønlandske farvande blev gennemført den 1. september 2013 fra inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN. Foto: Jona Astrid, FLVFOT