[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, KommunikationsafdelingenSleipner spillede brændende tankskib, da Søværnet og beredskabet i land øvede samarbejde i forbindelse med en forureningsulykke i Øresund. Patruljeskibet Nymfen var hurtigt fremme og hjalp med evakuering af røgforgiftede.Da ulykken var stoppet, branden slukket og sårede evakuerede kunne "on scene commander" Gunnar Thorson gå i gang med at organisere foreureningsbekæmpelse. Overblik over strømforhold og oliens beskaffenhed blev undersøgt i tæt samarbejde med SOK.

Marie Miljø var rykket ud fra Flådestation Korsør og gik i gang med at inddæmme og grabbe oliepøle. Meldingen lød på at olietankeren havde lækket 1.000 kubikmeter olie.
Gunnar Thorsons besætning satte også selv flydespærre ud.I stedet for olie tømmer skibene kæmpestore sække med popcorn i havet. Popcorn opfører sig på næsten samme måde som olie på havoverfladen.
Med flydespærren inddæmmes popcornene, men miljøskibene springer over fasen med oppumpning til egne tanke. Popcornene er uskadelige for miljøet men ødelæggende for pumperne.