[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvarsaftalen pålægger Forsvaret at gennemføre en række analyser af mulighederne for at sammenlægge nogle af Forsvarets nuværende niveau II-myndigheder.

Derfor iværksætter Forsvarskommandoen nu en analyse af mulighederne for en sammenlægning af Forsvarets Personaletjeneste, Forsvarets Sundhedstjeneste, Veterancenteret og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø.

Analysen skal se på mulighederne for både en fysisk og en organisatorisk sammenlægning af myndighederne. Forsvarsaftalen betinger dog, at Veterancentret forbliver i Ringsted. 

Bedre synergi
Formålet med analysen er at undersøge, om en sammenlægning kan fremme synergien mellem myndigheder, effektivisere driften og skabe en mere klar ledelsesstruktur.

Målet med sammenlægningerne er at opnå en besparelse på mellem 30 og 50 årsværk. Besparelserne skal fordeles med 10 til 20 årsværk inden for områderne ledelse og administration, og med 20 til 30 årsværk inden for rådgivning, uddannelse og driftsvirksomhed. Derudover forventes det, at der kan ske en reduktion af tre chefstillinger.

Analysen skal resultere i en rapport, som Forsvaret afleverer til Forsvarsministeriet i starten af 2014. Herefter træffer politikerne beslutning om, hvorvidt der skal ske en egentlig sammenlægning af myndighederne.