[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow, Forsvarskommandoen

Øvelsen er en del af Danmarks og de andre nordiske landes støtte til landene i det østlige Afrika. Den skal styrke deres samarbejde og beredskab på land og til søs.
Til søs gælder det ikke mindst redningsberedskab, fiskeriinspektion og piratbekæmpelse, der er udfordringer for afrikanerne. Det er de temaer, der skal trænes den kommende uge.

Det sker med hjælp fra fregatten Iver Huitfeldt, der er på mission mod pirateri i regionen og derfor var en oplagt platform for øvelsen.At netop Seychellerne er vært for øvelsen skyldes uro over pirater, der truer Seychellernes to primære erhverv turisme og fiskeri. Den lille ø-stat har kun fire mindre skibe til at patruljere de enorme farvande i det indiske ocean og har meget at vinde ved at deltage i det internationale projekt. Hovedstaden Victoria stillede da også havnens bedste plads til rådighed, så den danske fregat søndag kunne lægge til på Seychellerne.

De kommende dage træner de afrikanske officerer redningsoperationer og inspektioner fra Iver Huitfeldt, der samtidig får mulighed for at øve samarbejde med Seychellernes kystvagtsskibe. Fregatten er dog på kald, så den kan afgå med timers varsel, hvis der bliver behov for den i de piratinficerede farvande ud for Afrikas østkyst.Dansk forsvar har to officerer udstationeret i Kenya for at støtte det regionale samarbejde EASF til lands og til vands. Deres opgave er at støtte opbygningen af den østafrikanske beredskabsstyrke, som kan stilles til rådighed for den afrikanske union (AU) i fredsmissioner i regionen. Også Sverige, Norge og Finland har officerer i projektet.