[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Formandskabet for NORDEFCO roterer årligt og Danmark er formand for samarbejdet i 2012. De danske prioriteter for formandskabet for NORDEFCO omfatter en styrkelse af den politiske dialog mellem landene og fire tematiske emner:

  • Nordisk samarbejde om kapacitetsopbygning i Østafrika
  • Nordisk Industriseminar 2012 med fokus på et ”grønt forsvar”
  • Samarbejde i Arktis
  • Fælles nordiske initiativer på materiel-, uddannelses- og øvelsesområdet med henblik på at opnå rationaliseringsgevinster

 

”Nordisk” – et stærkt ”brand”
Udover samarbejdet mellem egne forsvar, har de nordiske lande i mange år samarbejdet om støtte til andre lande for at hjælpe med nødvendige reformer af deres forsvar. Det drejer sig blandt andet om de baltiske lande, på Balkan, i Ukraine og i Georgien.

I 2009 indledte de nordiske lande et samarbejde om støtte til kapacitetsopbygning af den østafrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur. Udgangspunktet for den nordiske indsats har været afrikanernes prioriteter og ønsker. Dette er en tilgang, som de afrikanske partnere har sat stor pris på.

De nordiske lande har en lang tradition for et tæt samarbejde – således også på det forsvarsmæssige område. Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Du kan læse årsrapporten fra 2012 her