[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kommandør Frank Trojahn tiltræder stillingen som ny chef for Søværnets Operative Kommando den 15. april 2013, hvor han ansættes som kontreadmiral.

Frank Trojahn er 49 år, han kommer fra en stilling som chef for Planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen, og han har i øvrigt en bred baggrund fra stillinger i forsvaret og Forsvarsministeriet.

Frank Trojahn afløser kontreadmiral Finn Hansen, der nu forretter tjeneste i Forsvarskommandoen.