[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Søværnets Operative Kommando

Mens kommandotegnet blev strøget for den aftrædende chef for Søværnets Operative Kommando, gik kommandotegnet for SOKs nye chef til tops. Hejsningen af kommandotegnet markerede officielt, at Søværnets Operative Kommando 15. april om formiddagen fik ny chef.

I sin tiltrædelsestale nævnte Chef SOK, kontreadmiral Frank Trojahn, den ”can do”-mentalitet, der kendetegner søværnets medarbejdere. En indstilling, der tidligere prægede virket i korvetterne, i kamp- og minerydningsenhederne, og som er ført over i de nye kampenheder, og som fortsat praktiseres dagligt i søværnets opgaveløsning.

I talen sagde Chef SOK desuden blandt andet:

- Det er en spændende og udfordrende tid at overtage posten i. Også i lyset af de store besparelser, som Forsvaret og dets ansatte står over for. Det vil komme til at gøre ondt, når der skal spares 15 procent, svarende til cirka 2,7 milliarder kroner årligt. Det svarer rundt regnet til, hvad det koster at drive søværnet om året! - Besparelserne skal findes uden de store omkostninger for det operative virke, og det vil jeg gøre mit yderste for, når det gælder søværnet. Vi må nemlig aldrig glemme vores mission. Vi skal fortsat kunne kæmpe, fortsat kunne redde liv til søs og fortsat kunne sikre Danmarks interesser i ind- og udland – med magt om nødvendigt.

Kommandooverdragelsen fandt sted i SOKs hovedkvarter i Brabrand med deltagelse af Forsvarschef Peter Bartram, søværnets øverste chefer, militære og civile medarbejdere i staben i Aarhus og inviterede gæster.