[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den kommende leverandør af rengøring, kantinedrift samt arealpleje og øvrige driftsopgaver for Vestdanmark er fundet. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er modtaget fra ISS A/S, som har været bedst på både pris og de øvrige kriterier samlet (kvalitet og organisation).

Forsvaret forventer derfor, at ISS A/S bliver den nye leverandør inden for store dele af forsvarets etablissementsdrift i Jylland og på Fyn. Forsvaret har i alt modtaget tilbud fra tre forskellige tilbudsgivere samt forsvarets eget kontrolbud.

Forsvarskommandoen har i dag orienteret medarbejdere og chefer inden for etablissementsdriften i Jylland og på Fyn om resultatet. De berørte faglige organisationer er ligeledes orienteret om resultatet.

Efter en stand-still periode på 10 dage forventer Forsvarskommandoen at indgå kontrakt med ISS A/S. En stand-still periode er en pause mellem offentliggørelse af vinderen og frem til der kan underskrives kontrakt. I denne periode har de øvrige tilbudsgivere blandt andet mulighed for at indgive en klage, som kan have opsættende virkning, før der underskrives en kontrakt.