[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Personeltjeneste.

Hensigten med den nye politik er, at forsvaret skal være en virksomhed, hvor der vedvarende ydes en systematisk indsats for at skabe trivsel og derved medvirke til at nedbringe sygefraværet. Baggrunden for indsatsen er, at der er sammenhæng mellem trivsel på arbejdspladsen og fravær på grund af sygdom.

Indsatsen skal tage udgangspunkt i opgaverne og opgaveløsningen på den enkelte arbejdsplads i forsvaret og bygge på en anerkendende tilgang. De gode eksempler og erfaringer, der findes i organisationen, skal identificeres og gøres tilgængelige, så den tværgående videndeling styrkes.

Politikken skal derfor sikre, at der systematisk og kontinuerligt arbejdes med sammenhængen mellem sygefravær og trivsel på alle arbejdspladser i forsvaret.
Samtidig vil øget trivsel kunne bidrage til større tilfredshed, mere effektiv opgaveløsning, samt styrke den generelle robusthed i forhold til forandringer.