[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I det nye engelsksprogede magasin Contemporary Conflicts – military studies magazine præsenterer Forsvarsakademiets forskere selv deres forskning og analyser og giver i kort form et indblik i aktuelle problemstillinger, der optager både det danske og øvrige landes forsvar.

Hvert nummer indeholder fire-fem artikler, der primært er skrevet af Forsvarsakademiets forskere, udviklere og analytikere, men der er også gjort plads til øvrige forskere og til mere praksisorienterede artikler, der giver læseren et indblik i f.eks. pilotens eller styrmandens synsvinkel.

For forsvars- og sikkerhedspolitisk interesserede
Magasinet henvender sig primært til akademiets danske og udenlandske fagfæller, som f.eks. NATO-samarbejdspartnere og øvrige forsvars- og sikkerhedspolitiske forskere og eksperter. Men da artiklerne er forsøgt holdt i et moderat akademisk sprog, har alle med forsvars- og sikkerhedspolitisk interesse glæde af at læse artiklerne.

Adapting to Change
Første nummer af Contemporary Conflicts – military studies magazine er dedikeret til temaet Adapting to Change, som stiller skarpt på de udfordringer og ændrede vilkår, vestlige forsvar står overfor i disse år. Det være sig i forhold til de voldsomme nedskæringer i ressourcer, den store politiske bevågenhed på missionerne og ikke mindst den ændrede verdensorden.

Temaet lægger således op til dette års internationale konference for forsvarsakademier i regi af International Society of Military Sciences (ISMS), som i år afholdes i København den 13.-14. november. Her vil temaet ligeledes være Adapting to Change.

Contemporary Conflicts – military studies magazine udkommer foreløbigt to gange om året i hhv. juni og december.

Se det nye nummer af Contemporary Conflicts – military studies magazine (engelsk)

Abonner på Contemporary Conflicts – military studies magazine (engelsk).