[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret skal spare på energien, og selv producere miljøvenlig energi. Med en garanteret årlig produktion på 1.125.000 kilowatttimer om året, er det nye solcelleanlæg på Flyvestation Karup et skridt på vejen. Til sammenligning bruger en typisk dansk husstand omkring 4500 kWh om året. Anlægget er det største offentlige solcelleanlæg i Danmark, og at det er placeret på en Flyvestation er ikke tilfældigt.


Anlægget fylder i alt seks hektar. Foto: FLVFOT

- Dels er der meget plads, og dels har en Flyvestation et meget højt minimumsforbrug af energi til affugtere i hangarer, overvågningsudstyr og en stor bygningsmasse. Det betyder, at al energien fra solcellerne til enhver tid kan bruges lokalt, selv når de yder allermest på en skyfri sommerdag. Det giver den bedste økonomi, fortæller Eva Hancock fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

- Til gengæld krævede placeringen på flyvestationen også særlige overvejelser af hensyn til flyvesikkerheden, så piloterne ikke risikerer at blive blændede. Derfor er solcellerne af en type, der giver færrest muligt reflekser.

Udbygningen af solcelleanlæg på Flyvestation Karup står ikke alene, for der etableres også anlæg på Flyvestation Skrydstrup og på Slagelse Kaserne. I forvejen er der etableret anlæg på både Skive og Almegaards kaserner.

Projekterne er et led i Forsvarets strategi om et mere grønt forsvar, som du kan læse mere om på dette link.


Foto: FLVFOT