[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen har modtaget indberetninger fra Forsvarets myndigheder om antallet af militært ansatte i forhold til Forsvarets behov og kan på grundlag af disse indberetninger konstatere, at der samlet set er for mange militære ledere.

Der mangler imidlertid et mere præcist grundlag for at gennemføre de konkrete personeltilpasninger, herunder ændringer som følge af beslutninger om en forventet ændret organisering af Forsvarsstaben og Forsvarsministeriets departement, etablering af en værnsfælles operativ kommando og eventuel sammenlægning af visse af Forsvarets myndigheder (de funktionelle tjenester).

Henset til sammenhængen i den militære lederstruktur giver indberetningerne ikke grundlag for at vurdere den fremadrettede proces i forhold til overskuddet på det militære lederniveau, førend der foreligger en beslutning om bl.a.
organisationsændringer ved de ovenfor nævnte myndigheder.
Dog er forventningen, at der vil være behov for tilpasninger inden for den militære ledergruppe.