[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Arktisk Kommando

Sarex 13 afvikles i perioden 2.-6. september 2013 i Grønlandshavet og Kong Oscars Fjord. Konferencen, der er den sidste i en række af tre planlægningskonferencer afholdt i Arktisk Kommando, har til formål at lægge sidste hånd på planlægningen af øvelsen og at få finjusteret de vigtigste planlægningsmæssige aftaler med de involverede parter.

Arktisk Kommando kan afsløre, at der er fast grund under fødderne med hensyn til deltagelsen fra både nationale og internationale myndigheders side, og at den indledende ”scripting”, som Kommandoen har udarbejdet, vil omfatte et eftersøgt krydstogtskib, der grundstøder med mange andre ulykker og katastrofer i sit kølvand. Besætningsmedlemmer og passagerer skal derfor evakueres og en truende havmiljøkatastrofe fra krydstogtskibets brændstoftanke skal håndteres, hvormed nationale og internationale myndigheder helt naturligt også involveres.

Arktisk Kommando glæder sig naturligvis over den store interesse, der er for øvelsen, men påpeger, at der er mange detaljer, der endnu mangler at falde helt på plads, inden øvelsen kan iværksættes til september. Det er dog fortsat målet, at øvelsesplanen skal være endeligt udarbejdet og udsendt primo juni 2013, som hidtil planlagt.