[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forligskredsen har i dag besluttet at lukke og afhænde følgende kaserner:

• Sønderborg kaserne, Bülows kaserne og Stensved kaserne lukkes og afhændes.
• Lejemålet på Odense kaserne opsiges.
• Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.
• Hærens enheder og elementer fra forsvarets funktionelle tjenester på Bülows
  kaserne flyttes til Ryes kaserne i Fredericia.
• Haderslev kaserne fastholdes.
• Høvelte Kaserne bevares til Den Kongelige Livgarde.
• Dele af DANILOG flyttes – som indstillet – til Skrydstrup hhv. Karup, idet de resterende dele af det nuværende DANILOG fastholdes i Vordingborg. Endvidere undersøges mulighederne for etablering af hel eller delvis fælles ledelse og administration af logistisktropperne i Aalborg og Vordingborg.

- Det er godt, at der nu er skabt en afklaring, så vi kan komme videre med de initiativer, der er direkte knyttet til vores garnisonering, siger forsvarschef general Peter Bartram. .

- Den politiske beslutning afviger - pga. politiske aspekter - fra min militærfaglige indstilling. Der vil således være behov for at se nærmere på de detaljerede konsekvenser af beslutningen. Dette arbejde vil straks blive iværksat, og I vil blive orienteret, så snart det fulde billede foreligger, siger forsvarschefen.

Fakta om aftalen.