[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Carsten Engedal, Hjemmeværnskommandoen

H.K.H. Prins Joachim besøgte tirsdag den 7. maj 2013 hjemmeværnets bevogtningsdeling i Kosovo sammen med forsvarschef, Peter Bartram, og Hjemmeværnsledelsen, generalmajor Finn Winkler og den Kommitterede i Hjemmeværnet, Jens Hald.


H.K.H. Prins Joachim, forsvarschef general Peter Bartram, chefen for Hjemmeværnskommandoen generalmajor Finn Winkler og den Kommitterede i Hjemmeværnet, Jens Hald i den franske lejr.

Bevogtningsdelingen er uddannet af hjemmeværnet og udsendt af Hærens Operative Kommando til det område, hvor danske enheder har været udstationeret siden konfliktens begyndelse i sommeren 1999.

Bevogtningsdelingen udsendes kontinuerligt i ti uger af gangen, hvor hovedopgaven er at bevogte lejren Marechal de Lattre de Tassigny i Novo Selo, der er en fransk ledet lejr, som huser en international kampgruppe.

I alt har hjemmeværnet bidraget med 12 hold frivillige soldater siden februar 2011.
Under besøget fik Prins Joachim, der er oberstløjtnant og chef for Forbindelsesgruppen ved Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, et indblik i bevogtningsdelingens opgaver og de vilkår, som de frivillige hjemmeværns soldater har i dagligdagen. Desuden fik Prinsen en grundig orientering om situationen i Kosovo af såvel chefen for hele KFOR missionen som de centralt placerede danske og franske officerer.Herefter overrakte Prins Joachim, forsvarschef Peter Bartram og chefen for Hjemmeværnet NATO’s fortjenstmedalje til de udsendte hjemmeværns soldater.
Hjemmeværnet har siden februar 2011 støttet hæren ved udsendelse af en bevogtningsdeling og stabsofficerer til NATO-styrken i Kosovo. Fra juni 2013 føres bevogtningsopgaven tilbage til hæren.