[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Rigsrevisionen vurderer samlet set, at der er en betryggende regnskabsaflæggelse på Forsvarsministeriets område.

”Jeg er meget tilfreds med Rigsrevisionens konklusioner på Forsvarsministeriets område i beretningen om statsregnskabet for 2012”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriets samlede regnskab for 2012 er rigtigt, at Forsvarsministeriets departement har forbedret tilsynet med Forsvarskommandoen, og at Forsvarskommandoen har igangsat omfattende tiltag for at styrke økonomistyringen.

Det er vigtigt, vi har styr på økonomien. Vi er kommet langt med at videreudvikle regnskabsaflæggelsen og økonomistyringen, og jeg er glad for resultaterne af det store fokus og arbejde,” udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.

FAKTA
Rigsrevisionen offentliggør årligt en beretning om revisionen af statsregnskabet. Beretningen indeholder en vurdering af samtlige ministerområder, og opsummerer konklusionerne fra årets revisioner, samt vurderer de enkelte regnskabers rigtighed.

Hvis Rigsrevisionen vurderer, at der er væsentlige fejl eller mangler på et område, tages der et forbehold for regnskabet eller forvaltningen. I de tilfælde, hvor der vurderes at være fejl og mangler på en begrænset del af det undersøgte område, eller hvor problemerne kun påvirker en afgrænset del af virksomhedens regnskabsaflæggelse, økonomistyring og/eller opgavevaretagelse, afgiver Rigsrevisionen i stedet en supplerende oplysning.

Statsrevisorerne offentliggør samtidigt deres eventuelle bemærkninger til beretningen.