[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]



Scenarierne var et krydstogtskib i store problemer. Først var hele skibet forsvundet, så var der nødstedte i en redningsflåde og til sidst stødte skibet på grund med hul i skroget og brand om bord. Alt sammen ulykker der kan ske – også i øde grønlandske egne.
Eftersøgnings- og redningsøvelsen udspillede sig i Østgrønland ved Kong Oscars Fjord, hvor et stort antal flådefartøjer, fly, helikoptere, politienheder, læger og sygeplejersker fik rigeligt med opgaver. 200 passagerer og 50 besætningsmedlemmer skulle findes og reddes i land, og de skulle have førstehjælp og evakueres.



”Sarex 2013 har været en unik mulighed for at træne search and rescue (SAR) i stor skala”, siger chef for operationsafdelingen i Arktisk Kommando, orlogskaptajn Michael Hjort.  ”Så store ulykker vil vores beredskab i Grønland næppe kunne klare alene. Derfor skal vi bruge hjælp fra vores nabolande, som vi har lavet en samarbejdsaftale med i den såkaldte ’SAR Agreement’ fra 2011. Og det er helt afgørende for et effektivt redningsberedskab, at landene kører med samme procedurer og systemer. Det skal øves, så vi er helt skarpe, hvis ulykken sker”.

”Alle enhederne har gjort en kanon indsats. De kan deres håndværk. Det, vi især skal kigge nærmere på, er stadig kommunikationen mellem enhederne og situationsrummet i Nuuk. Vi har testet et system i år, som bruges af Forsvaret andre steder i verdenen, men vi er stadig ikke mål, så der har vi en vigtig udfordring”, fortæller Michael Hjorth.
”Vi må nok vende blikket mod satellitteknik” er exercise-director, kommandør Karsten Riis Andersens umiddelbare konklusion.




Ud over dramaet til vands og til lands på den grønlandske østkyst blev der også øvet koordination i Nuuk. Her blev det lokale samarbejde mellem de grønlandske myndigheder om blandt andet evakueringsopgaven og om opgaven med kommunikationen til borgere og presse grundigt trænet.
Stabschef ved Arktisk Kommando, kommandørkaptajn Per Starklint, var dybt involveret i den koordination, som foregik i Nuuk. Arktisk Kommando blev oprettet 31. oktober 2012 efter en sammenlægning af Færøernes Kommando og Grønlands Kommando, og placeringen af den nye værnsfælles kommando i Nuuk har ifølge Per Starklint, helt klart vist sin store værdi ved Sarex 2013.

”Øvelsen har demonstreret, at samarbejdet mellem myndighederne heroppe fungerer fint. Vi har ved løbende kontakt fået mange ting afklaret undervejs. Det har fungeret godt med den tætte kontakt til politiet og de øvrige aktører ved op til flere daglige møder i Selvstyrets Beredskabskommission, hvor vi har holdt hinanden orienteret og har vendt de løbende udfordringer i fællesskab”, fortæller stabschefen.

I den kommende tid står nu tilbage at samle op på alle de mange erfaringer og forslag til forbedringer, der er høstet under øvelsen fra alle deltagerne. 

Se video fra øvelsen og hør andre kommentarer og lessons learned fra Sarex 2013.
Se også nedenfor Landsstyreformand Aleqa Hammonds og Danmarks arktiske ambassadør Erik Vilstrup Lorentzens kommentarer fra besøg på Ella Ø under øvelsen.