[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

En lods indrapporterede til Søværnets Operative Kommando, at skibet Sunny Maria med russisk kaptajn, havde kurs mod Nordsjællands kyst. Operationscenteret kunne se skibet på radar, og havde oplysningerne på skibet via overvågningssystemer.

Alarmsystemerne i de danske farvande er effektive. Der drejer sig om elektroniske overvågningssystemer, der automatisk registrerer skibstrafikken. Det ene system er Automatic Identification System. Det er en lille sender, der er monteret i alle større skibe. Senderen videregiver oplysninger til Søværnets Operative Kommando (SOK). Oplysningerne er navn på skibet, skibets nummerplade, skibstype, kurs og fart.
Dog er det muligt for skibets kaptajn at slukke for senderen eller, den kan være fejlbehæftet. Det er yderst sjældent, at man i SOK har oplevet, at kaptajnen har slukket senderen. Hvis et skibsspor pludselig forsvinder, vil en alarm advare operationscenteret i SOK, og man tager kontakt til skibet. Det kan man fordi et radarsystem også registrerer skibstrafikken.  Man kan derfor se præcis, hvor skibene befinder sig. De to systemer er således samkørt sådan, at alarmen går hvis identifikationssystemet ikke virker.I Øresund og Storebælt findes en trafikservice, som hjælper skibene igennem, også i forhold til broerne. Systemet VTS (Vessel Traffic Service) er et bemandet overvågningssystem, der ser al skibstrafik. I Øresund er det et dansk/svensk samarbejde.
Søværnet har også tre patruljeskibe konstant sejlende i de danske farvande for at overvåge.
Derudover er der alle de personlige henvendelser og anmeldelser om bekymrende eller mistænkelige observationer fra blandt andet andre skibe.

- Ligesom i trafikken på landevejene er der mulighed for at overvåge og forebygge, men der er jo intet system, som er helt uden huller. Sådan er det også når det drejer sig om skibstrafik. Overvågningssystemerne bliver hele tiden udviklet og opdateret efterhånden som vi registrerer områder, som er særligt belastede, siger orlogskaptajn H.C. Iversen, Søværnets Operative Kommando og fortsætter

- I forhold til den meget store trafik der er i de danske farvande sker der forholdsvis få ulykker. 

Fakta
Antal skibe, der passerede udvalgte områder i Danmark i 2011:
Skagen 58.453 skibe
Bornholm 54.154 skibe
Storebælt 23.000 skibe
Øresund 32.000 skibe