[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion

Forsvarsminister Nick Hækkerup ankommer til Bornholm den 21. januar og indvier forsvarets største solcelleanlæg på Almegårds Kaserne kl. 13.30. Anlægget forventes at dække cirka en tredjedel af kasernens nuværende elforbrug.

- I 2012 brugte Almegårds Kaserne cirka 1.100.000 kWh til en samlet pris på cirka 1,8 millioner kroner. Det nye solcelleanlæg forventes minimum at kunne levere 320.000 kWh, hvilket svarer til forbruget i cirka 80 almindelige parcelhuse. En produktion på 320.000 kWh vil dække omkring en tredjedel af vores nuværende elforbrug, hvilket teoretisk vil give en årlig besparelse på omkring 500.000 kroner, fortæller Michael Jakobsen, chef for driftsområde Bornholm, og han fortsætter

- Solcelleanlægget har en forventet levetid på 25 år. Med en forventet tilbagebetalingstid på cirka 8 år, vil anlægget som udgangspunkt kunne levere gratis og klimavenlig energi i 17 år yderligere.Anlægget består af cirka 1600 solcellepaneler med et samlet solcelleareal på 2.040 m2. Solpanelerne er monteret på stativer opstillet i syv rækker med 228 paneler i hver række. Anlægget er opført under den tidligere nettomålerordning. Det vil sige, at energinettet bruges som midlertidig oplagring af den producerede strøm. Populært sagt løber elmåleren baglæns.

Da det er et solcelleanlæg, så afhænger produktionen af strøm af mængden af solskinstimer, og da Almegårds Kaserne har det største behov for strøm i dagtimerne, giver det en optimal udnyttelse af produktionen. I modsætning til en typisk privat husholdning, hvor forbruget ikke er så højt i dagtimerne, men langt højere sidst på dagen. Behovet for at oplagre strøm eller sælge strøm er derfor mindre på Almegårds Kaserne.
I forbindelse med lanceringen af Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012-2015 blev Almegårds Kaserne sammen med Aalborg Kaserner udpeget til Projekt Grønne Etablissementer. Projektet er en indsats, der dels skal resultere i konkret minimering af energiforbruget og dels fremme bæredygtige løsninger på de udvalgte kaserner.