[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Vores soldaters sikkerhed er det, der ligger mig allermest på sinde, og det er klart, at forsvaret som arbejdsgiver tager situationen meget alvorligt efter de to overfald i London og Paris. Men jeg vil også gerne sige, at selv om situationen lige nu er skærpet, så er det ikke noget nyt, at forsvaret er opmærksomme på sikkerheden for de ansatte. Det har vi altid fokus på. Vi lytter hele tiden til de sikkerhedsanbefalinger, som kommer fra efterretningstjenesterne og tilpasser de anbefalinger, vi giver til vores soldater og andre ansatte, så vi kan sikre dem bedst muligt. 

Generalmajoren kan ikke fortælle, hvad  forsvaret gør konkret lige nu for at sikre soldaterne.

- Det ligger i sagens natur, at vi ikke fortæller om vores sikkerhedsforan-staltninger i offentligheden, men holder det internt. Men vi gør hele tiden det, som vi finder nødvendigt for at sikre soldaterne og andre ansatte bedst muligt. Det har vores højeste prioritet.

På spørgsmålet om Carsten Svensson vil anbefale danske soldater at lade være med at gå i uniform, siger generalmajoren:
- Nej, men jeg vil anbefale alle ansatte at vurdere fra situation til situation, om det er hensigtsmæssigt at færdes det ene eller andet sted i uniform. Det er der intet nyt i. Og så skal de lytte til de sikkerhedsanbefalinger, som kommer fra forsvarets efterretningstjeneste, og som soldaterne får via deres chefer. Både efterretningstjeneste og forsvaret har hele tiden de ansatte sikkerhed som højeste prioritet.
 
Vil du selv holde op med at gå i uniform i offentligheden?
- Nej det vil jeg ikke. Jeg bærer min uniform med stolthed. Jeg synes ikke, at vi skal lade os skræmme, så har terroristerne jo vundet. Men det gælder jo altid, at man skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at man færdes det ene eller andet sted i uniform, og det gælder selvfølgelig også nu.