[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow, Forsvarskommandoen

Øvelsen skulle træne afrikanerne i at samarbejde i en international stab under vejledning af danske og svenske søofficerer.
Den østafrikanske maritime stab fik til opgave at lede en international flådestyrke, som var tilkaldt for at hjælpe Seychellerne med at standse ulovligt fiskeri, og Iver Huitfeldt indgik i styrken.
Fregatten fungerede som platform for den afrikanske stab, der også kunne disponere skibets avancerede radar, helikopter, bordinghold og tunge våben.
Også patruljefartøjer fra Seychellernes kystvagt var til rådighed.-Det er en oplevelse for os at komme om bord. Samtidig er det uvurderlig træning i at samarbejde på tværs af lande og kulturer. Det er vigtige elementer at få på plads, hvis vi skal nå at have EASF klar til at kunne gennemføre operationer i 2015 som planlagt, fortæller oberst  Gerard Sabiyumva fra Burundi, mens han kigger ud af Iver Huitfeldts koøje, hvor fregattens helikopter netop er lettet på jagt efter ulovlige fiskere.

Både fregattens helikopter og bordinghold blev aktiverede under øvelsen, og den afrikanske stab fulgte engageret indsatsen, men hovedvægten af tiden gik med at træne stabsprocesser og arbejde med ledelsen af operationen.

Det passede Iver Huitfeldt fint. Fregatten modtog nemlig et nødopkald og gik et civilt fartøj med motorproblemer til undsætning midt i øvelsen. Fartøjet klarede sig, og det gjorde de deltagende officerer også. De havde nemlig rigeligt om ørerne og kunne bruge pusterummet til planlægning.Netop regionalt samarbejde og kommunikation bliver nøglen til at sikre at de resultater, som blandt andet det danske søværn har skabt i de urolige farvande langs den østafrikanske kyst kan udnyttes og sikres af de regionale landes flåder.

- Jeg oplever, at der er sket meget, siden jeg var her i området i 2010. Dengang sværmede piraterne ud fra kysten, og vi måtte agere efter deres mønstre. I dag har vi et rigtigt godt greb om området, og vi kan se, hvordan deres organisation og logistik smuldrer, fortæller kommandørkaptajn Carsten Fjord-Larsen, der er chef for Iver Huitfeldt.

Dermed nærmer den internationale indsats mod piraterne sig et vendepunkt, og forudsætningerne for den fremtidige udvikling er ved at komme på plads. Det er nu kræfterne skal sættes ind på at skabe de regionale kapaciteter, som kan overtage kontrollen med området og levere den sikkerhed, som blandt andet Iver Huitfeldt leverer i dag.


 
Oberst Jørn E. Rasmussen bor i Nairobi og er dansk militærrådgiver for den østafrikanske sikkerhedsorganisation EASF.Det er en af hans opgaver at støtte de østafrikanske lande med penge, materiel og rådgivning under opbygningen af den regionale styrke.

- Jeg har lagt mærke til den positive udvikling omkring piratsituationen i området og vil sammen med min norske kollega kigge på den maritime del af vores nordiske uddannelsesprojekter ekstra godt efter de kommende måneder. Hvis vi kan opretholde presset på piraterne, er der snart mulighed for, at de regionale aktører kan spille en større rolle. Men det kræver, at de får samarbejdet udbygget yderligere, forklarer obersten.

Flådeøvelsen for de afrikanske officerer følges af en stor EASFøvelse i Uganda til maj. Her deltager 1500 soldater fra 10 østafrikanske lande.

NACS: Nordic Advisory and Coordination Staff.
4 officerer(Danmark, Sverige, Norge, Finland), der bor i Nairobi og er tilknyttet EASFs hovedkvarteret. Gruppen støtter og rådgiver omkring udviklingen af EASF både til lands og til vands.
Danmark repræsenteres af Oberst Jørgen E. Rasmussen.