[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
 
Etableringen af en samlet skole i søværnet vil skabe én samlet myndighed, der varetager udvikling, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af alle søværnets grund-, videre- og efteruddannelser.

På den måde kan der opnås synergi på tværs af uddannelserne. Særligt styrkes koordinationen på tværs mellem strukturbestemte uddannelser, efteruddannelser, udviklingsopgaver og doktrinudvikling.   

Ud over den organisatoriske samling gennemføres desuden særskilte analyser, som skal afdække mulighederne for at konkurrenceudsætte dele af søværnets tekniske uddannelser. Disse analyser har ikke opsættende virkning på den organisatoriske samling.

Den organisatoriske samling medfører, at der nedlægges 11 stillinger i region Hovedstaden og oprettes 7 stillinger i region Nordjylland. De stillingsmæssige konsekvenser forventes effektueret ultimo 2013.