[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
 
Som følge af aftale på forsvarsområdet 2013 – 2017 sammenlægges en række af forsvarets myndigheder, herunder fusionering af Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse ind i Forsvarsakademiet.
 
Fusioneringen betyder:
  • Effektivisering af administrative myndighedsopgaver.
  • Centralisering og styrkelse af effektmåling og uddannelsesudviklingsområdet.
  • Styrkelse af det almene pædagogiske - og fjernundervisningsområdet.
  • Reduktion af trykkeri ved overgang til elektroniske   undervisningsmaterialer.
  • Reduktion af kursusadministration ved overgang til digitalisering og anvendelse af e-post.

Fusionen medfører, at der nedlægges 5 stillinger - der alle er besatte - i Region Hovedstaden. Disse stillingsnedlæggelser forventes at medføre afskedigelser.

Forsvaret vil først søge at omplacere medarbejderne og herefter udnytte naturlig afgang samt indgå aftaler om frivillig fratræden.

Afskedigelser af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres mv., forventes effektueret i løbet af 2013.