[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
 
Der nedlægges 10 stillinger, der aktuelt er ubesatte eller bliver det i løbet af 2013. For at kunne indfri kravene i forliget er der behov for at reducere med yderligere et antal stillinger i regnskabstjenesten. Konkret drejer det sig om nedlæggelse af yderligere cirka 10 stillinger.

En mindre del af disse stillingsnedlæggelser skyldes dog andre besparelseskrav, blandt andet fra det foregående forsvarsforlig. Afviklingen af disse 10 stillinger kan ske ved naturlig afgang og frivillig fratræden. Samlet vil afviklingen af stillinger derfor ikke medføre afskedigelser i Forsvarets Regnskabstjeneste.

Alle stillinger, der berøres af stillingsnedlæggelserne, er placeret i Hjørring.