[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Tilpasningerne vil blandt andet indbefatte:
•                          Målretning af sundhedsydelser til det operative behov.
•                          Målretning og intern effektivisering af sundhedsydelser.
•                          Centralisering af sundhedstjenesten på færre lokaliteter.
 
Dette gennemføres primært ved reduktioner i Forsvarets Sundhedstjenestes sundhedsdivision og en reduktion i antallet af idrætsledere. 

Ved Forsvarets Sundhedstjenestes sundhedsdivision nedlægges 125 stillinger ved målretning, effektivisering og centralisering af sundhedsydelserne, herunder centralisering af infirmeristrukturen på færre lokaliteter, således at forsvarets sundhedsydelser målrettes mod det operative behov.

Centraliseringen medfører, at infirmerierne på følgende lokaliteter nedlægges: Frederikshavn, Flyvestation Ålborg, Skive, Holstebro, Oksbøl, Fredericia, Varde, Sønderborg, Korsør, Bornholm, Vordingborg samt Høvelte. Fremadrettet vil der være fem centrale infirmerier fordelt bredt over hele landet på følgende lokaliteter; Hvorup kaserne, Flyvestation Karup, Flyvestation Skrydstrup, Antvorskov kaserne og Flyvestation Skalstrup. 

Reduktionen af idrætsledere medfører, at der nedlægges 15 stillinger.
Øvrige effektiviseringer af forsvaret, som berører Forsvarets Sundhedstjeneste, er bl.a. udfasning af arbejdsgiverbetalt idræt og mindre administration, hvilket vil medføre 19 stillingsnedlæggelser

Stillingsnedlæggelserne ved Forsvarets Sundhedstjeneste vil være fordelt bredt over hele landet, således:
•                          I region Nordjylland nedlægges 24 stillinger.
•                          I region Midtjylland nedlægges 18 stillinger.
•                          I region Syddanmark nedlægges 29 stillinger.
•                          I region Sjælland nedlægges 29 stillinger.
•                          I region Hovedstaden nedlægges 19 stillinger.
•                          På Bornholm nedlægges der 6 stillinger.
 

Øvrige effektiviseringer af forsvaret, som berører Forsvarets Sundhedstjeneste vil medføre nedlæggelse af 19 stillinger, primært i region Sjælland.
For idrætslederne nedlægges der 15 stillinger fordelt bredt over hele landet.
Samlet set nedlægges der 159 fuldtidsstillinger ved Forsvarets Sundhedstjeneste, heraf tre chefstillinger. Da flere af stillingerne er ubesatte, vil der være tale om at nedlægge ca. 80 besatte stillinger.

Stillingsnedlæggelser forventes effektueret fra maj 2013.

Stillingsnedlæggelserne må forventes at medføre afskedigelser. Forsvaret vil i første omgang søge at omplacere medarbejdere og herefter udnytte naturlig afgang samt indgå aftaler om frivillig fratræden. Forsvaret er dog også nødsaget til at sikre, at der er den rigtige sammenhæng mellem den enkelte medarbejders kompetencer og den stilling, som skal bestrides.