[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Som følge af forsvarsforliget 2013-2017 effektiviseres Forsvarets samlede
depot-, distributions- og transportstruktur. Den politiske aftale angiver, at der skal effektiviseres svarende til et provenu på 23 mio. kr. i 2013 stigende til et varigt provenu på 105 mio. kr. fra 2016. De 40 mio. kr. opnås gennem effektiviseringer af Forsvarets transportkoordination. Det resterende provenu indhentes gennem effektivisering af Forsvarets samlede forsyning, depot og distribution.

Effektiviseringerne af Forsvarets transportkoordination betyder, at den nuværende opdeling af strategisk og operativ logistik forsvinder, og at værnenes transportkoordinationskapacitet sammenlægges i Flyvevåbnet. Dette medfører, at Hærens transportkoordinationskapacitet i Vordingborg sammenlægges med Flyvevåbnets transportkapacitet i Karup.

Samtidig integreres et mindre antal stillinger, der hidtil har beskæftiget sig med transportkoordination i Søværnet og ved Forsvarets Materieltjeneste i den værnfælles kapacitet under Flyvevåbnet i Karup.
 
Værnenes nuværende transportkoordinationskapaciteter udgør 159 stillinger. Ved sammenlægningen reduceres 55 stillinger – ca. 4 civile og 51 militære, således den nye struktur vil udgøre 104 stillinger – 4 civile og 100 militære. Af disse 55 stillinger er ca. 25 stillinger ubesatte. 
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om der er civilt personale, der eventuelt ønsker frivillig fratræden. Samlet vurderes det at medføre op til ca. 30 afskedigelser. 
 
Nedlæggelsen af stillinger forventes fordelt således: Vordingborg med 92 stillinger, heraf overføres ca. 40 stillinger til Karup, Århus med 3 stillinger, Ballerup med 2 stillinger, Korsør med 2 stillinger og Frederikshavn med 1 stilling.
I Karup oprettes ca. 50 nye stillinger. 
 
Stillingsnedlæggelserne effektueres i 2013 og 2014.