[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen
 
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste gennemfører efter aftale på Forsvarsområdet for perioden 2013-2017 en målretning og effektivisering af virksomheden.
Effektiviseringerne medfører stillingsnedlæggelser i 2013 svarende til 21 stillinger ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste i Hvidovre.
Stillingsnedlæggelserne må forventes at medføre afskedigelser. Afskedigelse af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres med videre, forventes iværksat maj 2013.