[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret reducerer antallet af stillinger indenfor HR fra 900 til 560 i 2013 og 2014. Da flere af stillingerne er ubesatte, er der reelt tale om at nedlægge ca. 150 besatte stillinger.

I Hjørring vil der blive nedlagt ca. 80 besatte stillinger. Stillingsnedlæggelserne vil primært finde sted ved Forsvarets Personeltjeneste og i mindre omfang ved Forsvarets Regnskabstjeneste og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i Hjørring.
De resterende stillinger (ca. 70) nedlægges ved bl.a. Forsvarets Personeltjeneste i Ballerup, Forsvarsstaben, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Materieltjeneste og de operative kommandoer.

Se notatet om nedlæggelser af stillinger i forsvarets HR-administration.