[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Lige nu ligger Niels Juel og Peder Willemoes ved kaj i Korsør. Teknikere arbejder med at udruste fregatterne med våbensystemer. Når de to skibe er færdige og indsættes på missioner eller i stående styrke, vil besætningerne være øget med 16 mand.  Det nuværende tal på 101 mand stammer fra de udfasede korvetters tid.

Med langt mere avanceret teknik og våbensystemer har det vist sig nødvendigt med flere hænder, ikke mindst flere teknikere og befalingsmænd. Noget som får smilet frem på vedligeholdelsesansvarlige premierløjtnant Nils Frederiksen.- Vi er 16 i min tekniske afdeling. På en norsk fregat er de 30. Med flere folk får vi flere ressourcer under f.eks. havari og brand – så vi vil kunne slukke brand, mens vi holder os operative og beholder kampkraften.
Nils Frederiksen håber på, at der bliver 3 mand mere i maskinen, 3 mand mere til el og så en ekstra befalingsmand.

For elektronikbefalingsmand Dennis Mortensen og elektronikteniker Sathaporn Tjustrup har de manglende hænder været mærkbare ikke mindst under støtteskibenes ture til Adenbugten.  Mens størstedelen af besætningen fik flere dage fri under havneophold, blev der måske et par timer tilbage til dem.  I stedet blev tiden i havn brugt på vedligeholdelse af computere og systemer. Skibene skal jo være fuldt funktionsdygtige, når de tager fra kaj igen og drager videre på piratjagt.Niels Juels chef, kommandørkaptajn Jens Bjørnsteen, ser besætningsforøgelsen som et moralsk boost.

- Udvidelsen er godt for moralen, vi har løbet stærkt i årevis. I forhold til udlandet har vi en tradition for mindre besætninger – det vil vi fortsat være.

Mød Jens Bjørnsteen, Nils Frederiksen, Dennis Mortensen og Sathaporn Tjustrup på TV: