[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Indtil videre har den tværministerielle task force i Kabul, der består af repræsentanter for Forsvarsministeriet herunder Forsvaret, Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen afgjort 11 sager.

Der er truffet beslutning om at give to personer økonomisk kompensation i forbindelse med, at de har genbosat sig inden for Afghanistan, mens der i ingen af de afgjorte sager har været grundlag for at meddele visum til Danmark.