[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Atle List Johansen, FTK

LOGISTIK Hæren står for transport på landjorden, Søværnet står for transport på havene og Flyvevåbnet står for transport med fly. Sådan har det været længe, men nu skal det laves om og centraliseres. I fremtiden skal al transport varetages Joint Movement and Transportation Organisation.

Det sker som en del af forsvarsforliget, hvor Forsvaret er blevet pålagt at spare 15 procent på budgettet. Man har derfor valgt at samle nogle af de tre værns opgaver i et værnsfælles samarbejde.  JMTO kommer hovedsageligt til at bestå af medarbejdere fra det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) og Combat Support Wing – to enheder, som lukker i henholdsvis 2013 og med udgangen af 2014.

Formålet er dels at spare på nogle områder ved at samle det hele på et sted, dels at strømline arbejdsgangen og skabe mere samhørighed mellem de forskellige transportområder.

- Det giver fantastisk god mening at samle det hele et sted. Hvor man før skulle ringe rundt i landet for at få svar på et enkelt spørgsmål, kommer man nu til at arbejde op og ned af hinanden, hvor man virkelig kan bruge hinanden som sparringspartnere, siger Kern Oddershede, chef for JMTO.

Målet er i sidste ende at have en myndighed, der udfører den samme opgave, som de tre værn nu gør hver for sig til samme tid, men med større samarbejde på tværs af tidligere fagområder.

Mange fra Combat Support Wing
Medarbejderne i den nye myndighed skal hovedsageligt findes blandt de forligsramte fra DANILOG og Combat Support Wing, der lukker ned sidst i 2014. Men også Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Forsvarets Materieltjeneste bidrager.

Under ledelse af oberstløjtnant Kern Oddershede, der er chef for Combat Support Wing, skal udarbejdes en handlingsplan til fordelingen af arbejdspladser i JMTO, for der er ikke plads til alle fra de afgivende myndigheder.

De medarbejdere, som ikke får en plads i JMTO, forsøger Forsvaret at fordele på andre enheder på Sjælland og Jylland, så folk ikke behøver at flytte til andre landsdele for at beholde et job i Forsvaret. Afskedigelser kan dog ikke afvises. Indtil videre må medarbejderne vente med at få svar, indtil der bliver godkendt en business case, og Kern Oddershede i samarbejde med Forsvarets Personeltjeneste kan sætte sig ned og sammensætte et medarbejderhold, så der bliver skabt klarhed over deres samt de resterende medarbejderes fremtid.

Læs mere om forandringerne i hæren på grund af oprettelsen af JTMO.