[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen.

Hærprovst Thomas Hansen Beck sidder i toget på vej til Hærens Operative Kommando i Karup, men hans tanker kredser om den prædiken, han skal holde på torsdag til flagdagen. 

Pårørende til faldne soldater samt hele det officielle Danmark vil sidde bænket i Holmens Kirke og høre hans prædiken. Opgaven med at holde prædikenen på flagdagen går på skift mellem de tre værnsprovster, og nu er det Thomas Hansen Becks tur. Selv om det er første gang, han skal prædike på flagdagen, er han ikke særlig nervøs.

- De andre år har jeg haft andre opgaver under gudstjenesten. Sidste år læste jeg navnene op på de faldne. At holde mindegudstjeneste er ikke fremmed for mig. Det svære er at forny sig, forklarer Thomas Hansen Beck, som endnu mangler at lægge sidste hånd på sin prædiken.

- Min indgangsvinkel er at mindes og ære de faldne. Vores soldaters exit fra Afghanistan er et naturligt tema, jeg også vil tage fat på. Ligesom spørgsmålet om hvor vores soldater skal sendes hen næste gang, siger Thomas Hansen Beck.

Han har været udsendt til Afghanistan som feltpræst tre gange og har også været af sted to gange som leaveafløser. En af hans missioner gik til ISAF hold 9, hvor der desværre både var faldne og mange sårede soldater.

- Mine ord er selvfølgelig en ringe trøst, men jeg håber, det kan være en lille hjælp til at komme igennem sorgen for de pårørende, der kommer i kirken, og som har mistet deres kære, fortsætter Thomas Hansen Beck.


Feltprovst Thomas Hansen Beck.

Ud over at være hærprovst er Thomas Hansen Beck sognepræst i Kastels-kirken, og så snart han vender hjem fra Jylland, skal prædikenen gøres færdig.

- Lige nu rumler den i mit hoved. Jeg kaster mig over den, så snart jeg vender hjem, fortæller Thomas Beck.