[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

- De af forsvarets skadede veteraner, der har brug for støtte, skal have støtte, og der skal tages hånd om dem. Ingen af dem skal opleve at befinde sig i et ”ingenmandsland”, hvis forsvaret kan gøre noget for at hindre det. Og det ændrer lukningen af kamppausekompagniet i Antvorskov ikke på. Den nye ordning vil først blive sat i gang, når vi er sikre på, at den virker ordentligt.
Det er vi også i dialog med bl.a. Hærens Konstabel- og Korporalforening om, udtaler generalmajor Per Ludvigsen, der er chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen.

De veteraner, der på grund af alvorlige fysiske eller psykiske skader indgår i et rehabiliteringsforløb, vil fremover komme til at høre under Veterancentret. Det sikrer én faglig indgang og derved bedre koordination.
Under centret opbygges en særlig struktur med den fornødne administrative kapacitet, der vil medvirke til at skabe et så godt rehabiliteringsforløb som muligt for den enkelte veteran.

De veteraner, som ikke skal under rehabilitering, vil indgå i forsvarets ordinære enheder med henblik på at varetage stillinger der.
Hvis der viser sig symptomer på skader eller sygdom, vil det i samråd med den enkelte blive vurderet, hvorledes situationen bedst håndteres, herunder om rehabilitering under Veterancentret er den rigtige mulighed.

Med den fornødne støtte skal skadede veteraner have mulighed for at skabe sig en meningsfyldt fremtid og tilværelse, bl.a. ved at varetage et job i eller uden for forsvaret.