[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det fremgår af aftale om forsvarets ordning 2013-2017, at der skal gennemføres
en evaluering af veteranpolitikken senest i juni 2013. Forsvarsforligskredsen vil
drøfte evalueringen efter sommerferien.

Evalueringen har været forankret i en evalueringsgruppe under Forsvarsministeriets ledelse med deltagelse af relevante ressortministerier, forsvaret, faglige organisationer og centrale frivillige organisationer.

Rapporten vedrørende evaluering af veteranpolitikken kan læses nedenfor.

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken

Bilag 1 - Opsamling på konferencen "Anerkendelse og Støtte"

Bilag 2 - Baggrundsrapport - evaluering af veteranpolitikken NIRAS

  • Underbilag 1 - Brugerundersøgelsen
  • Underbilag 2 - Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer
  • Underbilag 3 - En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem NIRAS
  • Underbilag 4 - Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen NIRAS
  • Underbilag 5 - Sammenfatning af 2. drøftelse i evalueringsgruppen NIRAS

Bilag 3 - Hovedkonklusion fra danske undersøgelser af veteraner

Tillæg A - Tabelrapport for brugerundersøgelse