[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Ansvaret for den danske militære opgaveløsning i Afghanistan er i dag overdraget fra Hold 15 til Hold 16.

Hold 15 blev det sidste danske hold i Afghanistan med infanterister, og hjemtagningen af kampsoldaterne har over sommeren fyldt godt i medierne med i farvelartikler og exitprogrammer på tv.

Men det store ”farvel til Afghanistan” kommer en kende for tidligt, siger forsvarschef general Peter Bartram.

-Der er omkring 260 danske soldater, også kamptropper, der stadig støtter uddannelsen af afghanske sikkerhedsstyrker. Vi har blandt andet specialister i form af fx ingeniørsoldater og kommunikationsfolk, som støtter den afghanske hær, og vi har kampvogne, der kan støtte i militære operationer, når der er behov for præcis og direkte ildkraft. Vi skal holde fokus på, at vi stadig løser en vigtig og krævende opgave i Afghanistan. Det fortjener de udsendte soldater og deres pårørende, siger forsvarschefen.

Selv om hjemtagningen altså kun er delvis, er evalueringen af den danske indsats i fuld gang.

-Jeg er stolt over den danske militære indsats, der har haft sigte på at fjerne terroristlejre og på uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker. Vi er ved at være i mål, selv om situationen ikke er helt stabil. Den afghanske forsvarschef har flere gange over for mig beskrevet, at oprørerne lokalt vil være i stand til at skabe uro og terror. Men han er overbevist om, at de afghanske sikkerhedsstyrker vil være i stand til at håndtere situationen, siger forsvarschefen.

Igennem hele det danske militære engagement i Afghanistan har soldaterne på jorden fra stort set alle sider fået ros for den måde, som de har løst deres opgave på. Forsvarschefen vil gerne udvide rosen til hele forsvaret.

-Det er ganske imponerende, at vi nærmest konstant har kunnet justere vores indsats, så den hele tiden har kunnet håndtere de hyppige ændringer i truslen og opgaverne. Erfaringer er løbende blevet indhentet og udnyttet til at tilpasse vores uddannelse, materiel og procedurer. Det har kun været muligt, fordi hele forsvaret med værksteder, depoter, skoler og stabe har været stærkt engagerede, fastslår forsvarschefen.