[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen

Fysioterapeuterne på Center for Idræt er begyndt at screene de soldater, der står over for at blive udsendt. Målet er at afdække omfanget af skader blandt soldaterne, så fysioterapeuterne kan iværksætte behandling og forebyggende træning, således at færre soldater kommer ud i missionen med skader. Den enkelte soldat kan dog også bruge screeningen til at opdage egne styrker og svagheder, samt hvor han eller hun kan udvikle sig. Den ledende fysioterapeut Kenneth Hilt har store forventninger til screeningen.
- Det skulle meget gerne betyde, at soldaterne besidder en større kampkraft, er uden skader og er bedre fysisk forberedte, når de står i fremtidige missioner, siger han.

Erfaringer fra Afghanistan
Kenneth Hilt har selv været i Afghanistan, hvor fysioterapeuterne havde svært ved at følge med, fordi de både skulle behandle gamle skader og problemer, som opstod i missionsområdet. Erfaringerne har givet en værdifuld indsigt i, hvordan danske soldater bedst kan træne og hvilke skader de typisk får.
- Nu har vi fulgt Afghanistanmissionen undervejs. Vi har set, hvad der er for nogle udfordringer, vi står overfor, så det har været en fantastisk læreplads. Det har givet forsvaret nogle rigtigt gode redskaber til fremtidige missioner, forklarer han.

Screeningen består af syv øvelser. Fysioterapeuterne håber, at de engang i fremtiden kan bruge screeningsmodellen for hele forsvarets personel. Foreløbig har omkring 400 soldater været igennem screening. Fysioterapeuterne har registreret 61 behandlingskrævende skader. En soldat bliver belastet lige så hårdt som elitesportsfolk, så skader kan ikke undgås. Til gengæld kan screening forebygge skader ved forkert træning og forhindre at mindre skader udvikler sig alvorligt.

Læs mere om testen på Forsvarets Sundhedstjenestes hjemmeside

Se video om screeningen nedenunder.