[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danmark har allerede udsendt et fly-bidrag og et mindre dansk bidrag på ca. 30 soldater, som sammen med britiske kollegaer træner kurdiske sikkerhedsstyrker i det nordlige Irak.

Det næste danske bidrag er nu ved at forberede sig på at indgå i et direkte og tæt samarbejde med den amerikanske styrke om at rådgive, træne og uddanne irakiske sikkerhedsstyrker i det centrale Irak.

Det 120-mands store træningsbidrag opstilles i Høvelte af 2. Brigade. Det består af soldater og specialister fra store dele af Forsvaret. Hæren yder det største bidrag, idet II Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde opstiller grundstammen.

Det danske forsvar har siden den 16. oktober 2014 aktivt støttet de irakiske sikkerhedsstyrker i kampen mod ISIL ved blandt andet at bekæmpe militære mål fra luften. Forsvaret har desuden sendt et 30-mands stort bidrag til det nordlige Irak for at uddanne kurdiske Peshmerga sikkerhedsstyrker i førstehjælp (sanitetsuddannelse), skydning og forhold over for miner. Dette bidrag er udsendt i en kortere periode og forventes hjemtaget i februar 2015.


Hæren er ved at forberede udsendelsen af endnu et træningsbidrag til træning af irakiske sikkerhedsstyrker. Foto: Ronny Rasmussen, VFK.

Det kommende danske bidrag skal samarbejde med en enhed fra US Marine Corps på en base vest for Bagdad i det centrale Irak, og de skal bo inde på basen, hvor også træningen foregår.

Den danske enhed består af et stabselement, der varetager ledelsen af bidraget, en instruktør- og rådgivningsenhed, der skal træne de irakiske sikkerhedsstyrker, et støtteelement, der skal støtte de danske soldater med logistik og administration, samt en sikringsstyrke, som deltager i sikringen af de danske soldater.

De skal træne irakiske sikkerhedsstyrker i 4 til12 ugers moduler, hvor der forventeligt skal undervises i emner lige fra grundlæggende enkeltmandsuddannelse til samarbejde mellem enheder.

Det danske bidrag kommer under kommando af en amerikansk chef, idet den danske styrkechef bliver næstkommanderende for det dansk/amerikanske træningsbidrag.

To mindre initialstyrker forventes udsendt i løbet af december og starten af januar måned, mens hovedparten af det første hold forventes udsendt midt i januar 2015. Resten af det 120-mand store bidrag udsendes cirka 1. marts.


Nicolai Wammen og USA's ambassadør Rufus Gifford fik en snak med nogle af de erfarne danske soldater som træne irakiske sikkerhedsstyrker. Se video fra træningen i Høvelte nederst.

KAMPEN MOD ISIL
• ISIL skaber humanitære kriser og store menneskelige lidelser.
• ISIL’s ekstreme ideologi, terrorisme, ambitioner og tilsidesættelse af international regler udgør en alvorlig trussel mod Irak og Syrien, men også mod andre lande overalt på kloden.
• Den irakiske regering har bedt om hjælp til at opbygge sine sikkerhedsstyrker, så de selv kan imødegå den store trussel fra ISIL. Folketinget har besluttet, at det danske forsvar aktivt skal støtte de irakiske sikkerhedsstyrker i kampen mod ISIL ved at træne og støtte opbygningen af irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker.
• Danmark er en del af en stærk global koalition på en lang række lande, hvis indsats mod ISIL er nødvendig, og ikke er rettet mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
• Koalitionsstyrkernes militære indsats har til formål at gøre det muligt for de irakiske sikkerhedsstyrker at bremse ISIL’s fremrykning og at kunne iværksætte modangreb for at genoprette kontrollen med og herredømmet over irakisk territorium.
• Kampen mod ISIL er en langvarig indsats på en lang række område. Fly- og landmilitære bidrag er blot nogle af virkemidlerne.
• Ud over F16-bidragene har Forsvaret nu pålagt Hæren at forberede et træningsbidrag til Irak, som det fremgår af folketingsbeslutning B123.