[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Jesper Bøttiger, Kommunikationsafdelingen

De Blå Baretter markerer dagen med en parade på Kastellet for alle Cypern-veteraner. Paraden vil i særlig grad fremhæve DANCON/UNFICYP Hold 1 og Hold 2, som blev sendt til Cypern i henholdsvis maj og november måned 1964.

FN-soldaterne blev fordelt over hele øen for at adskille de stridende parter. Danmark deltog i FN-aktionen - i første omgang med 976 danske soldater, der installerede sig på øen mellem den 14. maj og den 10. juni 1964.

I 1964 befandt Cypern sig i en yderst, kritisk situation. Samarbejdet mellem øens to befolkningsgrupper - græsk- og tyrkisk-cyprioterne var brudt sammen - og der var voldelige sammenstød på begge sider.
FN's sikkerhedsråd vedtog den 4. marts 1964 en resolution, der banede vejen for udsendelsen af en fredsbevarende FN-styrke på Cypern. Denne styrke fik navnet UNFICYP.

Dansk politi på Cypern
Sammen med den danske militærenhed ankom 41 medlemmer fra det danske politi (DANCIPOL), der skulle være en del af FN's politikorps.
Den danske militærenhed var på øen 28 år, og den sidste styrke på 340 mand blev trukket hjem i 1992. Det danske politi forlod øen i 1975.

FN-styrken kom ikke til Cypern for at blande sig i en lokal konflikt men for at forhindre, at den lokale konflikt skulle udvikle sig til en international konflikt.  Opgave var derfor at skabe følelsen af sikkerhed og dermed være med til at forhindre en katastrofe.

Siden Danmarks indsættelse i 1994 og til Danmark trak sit bidrag hjem i 1992, har 22.623 veteraner gjort tjeneste under UNFICYP, hvoraf 25 er døde og et mindre antal såret på øen under tjeneste.

Forsvaret.tv har samlet en række film fra danske soldaters indsats på Cypern.

Se bl.a. Henning Ørnbaks film fra 1964 med engelsk tale her

Læs om den tyrkiske invasion af Cypern i 1974 i Forsvarets E-bog om FN-operationer.

Program for 50 årsdagen, torsdag den 29. maj:

De Blå Baretter opfordrer tidligere udsendte soldater fra DANCON 1 og 2 samt politi fra dette hold til at møde op til festligholdelse af dagen.
Dagen vil forløbe således:
Kl. 11 – 13: Veteraner ankommer til Kastellet og bliver indskrevet
Kl. 13 – 14: Parade på paradepladsen ved Monumentet for ”Danmarks Internationale Indsats siden 1948”:
 Forsvarsministeren taler til Cypernveteraner.
 HKH Prins Joakim forestår kranselægning.
 DANCON/UNFICYP Hold 1 og Hold 2 dekoreres med mindemedaljer.
 VIP taler for Peacekeepers.
 Board of the Nordic Blue Berets Medal of Honor tildeles de indstillede.
Kl. 14 – 15: Reception for VIP og Cypernveteraner med kammeratligt samvær.