[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen.

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017.

I den forbindelse udtaler forsvarschef, general Peter Bartram:
- Jeg er meget tilfreds med, at der nu foreligger en afklaring af, hvordan Forsvarets ledelse skal organiseres i fremtiden. Det er dog vigtigt at pointere, at den præcise plan over stabe, afdelinger med mere endnu ikke er klar. Der udestår et omfattende og komplekst arbejde med at få detaljerne på plads.

- Beslutningen medfører en række ændringer på den måde, vi hidtil har organiseret vores hovedkvarterer, beslutningsprocesser og indsættelse af styrker. Der er på visse områder tale om en slankere og mere smidig struktur. Jeg glæder mig til det spændende arbejde med at designe den Værnsfælles Forsvarskommando. Herunder ikke mindst vores nye relationer med støttestrukturerne.

- Jeg er også glad for at kunne konstatere, at den professionelle faglighed, der er i det enkelte værn, fortsat får gode vilkår i værnsstabene i fremtiden. Det er for mig afgørende, at vi kombinerer den værdi, der er i de tre værn med den værdi, vi får ud af at tænke værnsfælles, når det er muligt. Den struktur, der er skitseret i dag, giver gode muligheder for netop den kombination.

- På trods af arbejdet med at omsætte den politiske beslutning vil Forsvarets primære fokus uændret være på de igangværende operationer, nationale som internationale.

Læs Forsvarsministeriets pressemeddelelse om samt detaljer om aftalen