[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen 

OPDATERING, 3. september 2015:
Tallene i denne artikel er d.d. blevet fjernet, da de viste sig ikke at være korrekte. Vi beklager fejlen.

Fakta om afvisningsberedskabet
Afvisningsberedskab indgår som en del af den samlede nationale luftrumsovervågning. Al flyvende trafik – både civil og militær - gennem dansk og internationalt luftrum afvikles og reguleres gennem udsendelse af offentligt tilgængelige flyveplaner og flyvelederes kontrol, hvor det enkelte flys angivne færden og tilhørende flyveplaner kontrolleres.

Dette aktivitetsniveau danner et såkaldt normalbillede for luftrumsovervågningen. Hvis der konstateres ændringer til normalbilledet, eksempelvis gennem uvarslede afvigelser fra flyveplaner eller optræden af uidentificerede fly med kurs mod danske territorium, aktiveres afvisningsberedskabet og F-16 fly sendes på vingerne for at identificere disse fly samt at afvise og/eller påtale den observerede hændelse.