[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Akademiuddannelsen har til formål at udvikle sergenters ledelseskompetencer, indsigt i akademisk metode og personlige studieevner for at kvalificere til en senere optagelse på Forsvarets nye officersuddannelser.

Akademiuddannelsen
Akademiuddannelsen er forskellig i de tre værn, men fælles for dem er, at de er opbygget i moduler, og at de gennemføres ved siden af havende tjeneste. Uddannelserne er hver vægtet med 60 ECTS points på akademiuddannelsesniveau og vil have en varighed på 24- 36 måneder, afhængig af værn.

Akademiuddannelsen varierer fra værn til værn. Uddannelsen vil kombinere den værnsspecifikke militære faglighed med flere akademifag. Indholdet består delvist af moduler, som de kendes fra VUT-I og -II/ML, og suppleringsmoduler fra University College Syddanmark
Som elev følger du moduler med en række akademifag indenfor ledelse og organisation på University College Syddanmark eller en anden valgfri godkendt uddannelsesinstitution udenfor Forsvaret, mens andre moduler på akademiuddannelsen vil blive udbudt af henholdsvis Hærens Sergentskole i Varde, Air Force Training Centre i Karup eller Center for Sergent og Maritim Uddannelse i Frederikshavn.

Akademiuddannelserne afsluttes i de tre værn med en akademi opgave, der gennemføres ved University College Syddanmark.


Kadetter på første dag på officersuddannelsen.

Ansøgningsfrist og studiestart
Det er et krav, at du har min. 2 års praktisk erfaring som militær mellemleder, inden du starter på akademiuddannelsen. Dog kan du allerede søge efter min. 6 måneders praktisk erfaring som sergent med det formål at blive afklaret i forhold til optagelse på først mulige akademiuddannelseshold.
Inden optagelse på akademiuddannelsen skal du til afprøvning, hvor bl.a. din studieegnethed og dit udviklingspotentiale vurderes med henblik på en senere optagelse på officersuddannelserne.

Læs mere om akademiuddannelserne i de tre værn og søg inden 9. maj 2014 på forsvaret.dk/uddannelser.

Uddannelsesstart: efterår 2014.